Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79153 ngày (30.60%)175 lần ( 1.3%) 1.14 lần/ngày (114.38%)
61141 ngày (28.20%)159 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (112.77%)
52139 ngày (27.80%)161 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
62136 ngày (27.20%)169 lần ( 1.3%) 1.24 lần/ngày (124.26%)
44135 ngày (27.00%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
49134 ngày (26.80%)154 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.93%)
10133 ngày (26.60%)158 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
43132 ngày (26.40%)148 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
56130 ngày (26.00%)156 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
16129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
20129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
95129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
22128 ngày (25.60%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.59%)
42128 ngày (25.60%)150 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.19%)
89128 ngày (25.60%)152 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
18127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
32127 ngày (25.40%)149 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
75127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
82127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
63126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
93126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
40125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
90125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
19124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
21124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
57124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
70124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
60123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
67123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
84123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
86123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
87123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
96123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
66122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
97122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
26121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
30121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
36121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
41121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
68121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
17120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
72120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
74120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
83120 ngày (24.00%)145 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (120.83%)
88120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
99120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
25119 ngày (23.80%)126 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.88%)
50119 ngày (23.80%)126 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.88%)
65119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
91119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
92119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
03118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
08118 ngày (23.60%)143 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.19%)
11118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
13118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
35118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
64118 ngày (23.60%)129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
69118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
00117 ngày (23.40%)138 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.95%)
02117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
05117 ngày (23.40%)139 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
06117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
04116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
81116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
15115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
48115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
55115 ngày (23.00%)122 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.09%)
59115 ngày (23.00%)135 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
47114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
39113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
73113 ngày (22.60%)133 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
33112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
34112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
37112 ngày (22.40%)122 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
46112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
53112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
12111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
24111 ngày (22.20%)134 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.72%)
71111 ngày (22.20%)131 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.02%)
98111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
27110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
38110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
94110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
07109 ngày (21.80%)121 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
29109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
54109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
09108 ngày (21.60%)130 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.37%)
14108 ngày (21.60%)124 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
51108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
58107 ngày (21.40%)115 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.48%)
80107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
23106 ngày (21.20%)122 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.09%)
77106 ngày (21.20%)123 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
78106 ngày (21.20%)123 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
45105 ngày (21.00%)122 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.19%)
01104 ngày (20.80%)111 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.73%)
31104 ngày (20.80%)112 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
28103 ngày (20.60%)119 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
76102 ngày (20.40%)111 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.82%)
8599 ngày (19.80%)112 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.13%)

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
28
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 3
Ngày Nhâm Thìn
Tháng Kỷ Tỵ
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
21
Tháng 04
TẮT QUẢNG CÁO [X]